Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 07/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σχετικά Έγγραφα: 
Προσχέδιο Διατάγματος με το οποίο τροποποιείται το Διάταγμα περί καθορισμού της Διαδικασίας Επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών (Κ.Δ.Π 112/07)
Προσχέδιο Διατάγματος με το οποίο καταργούνται το Διάταγμα περί Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Διάταγμα του 2005 (ΚΔΠ 17/2005) και το περί Συμφωνιών Διασύνδεσης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2005 (ΚΔΠ 14/2005)