Νέα ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της την 9η Μαρτίου 2017 (Έκδοση 2017-1)

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι συνεχίζει την μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα προβεί σε δημοσίευση ανακοίνωσης για διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης σχετικά με το πιο πάνω θέμα, καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους.