ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΡΗΕΤ 09/2017 ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΑΙ «CSIRT»