Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγορά ή Ενοικίαση Κτηρίου για τη Στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ / Εθνικού CSIRT

Το Γραφείο Επιτρόπου για την Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ανακοινώνει

ότι έχει προβεί σε δημοσίευση πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ή ενοικίαση κτηρίου που αφορά την στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ / Εθνικού CSIRT.

Το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται στην Λευκωσία και να διαθέτει μικτούς στεγασμένους χώρους τουλάχιστο 3,000 τ.μ., το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος.

H παρούσα πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προδιαγραφές του κτηρίου και τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά που πρέπει να υποβληθούν.

Σε περίπτωση που θα επιδείξετε ενδιαφέρον, η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να απευθύνεται στον Επίτροπο Επικοινωνιών και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του ΓΕΡΗΕΤ  στην Οδό Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 30ης Σεπτεμβρίου 2021