Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
27/07/2023

Reform C4. 1R1 Empower the National Regulatory Authority (OCECPR)

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Στόχος του μέτρου είναι να διευκολύνει και να επιταχύνει τις επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τις σχετικές πληροφορίες για τη βελτίωση της διαφάνειας και την ενίσχυση των κινήτρων για τους φορείς της αγοράς να επενδύσουν ταχύτερα στο VHCN, αυξάνοντας έτσι τη συνδεσιμότητα στην Κύπρο. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων εργαλείων, μέσω της θέσπισης δευτερογενούς νομοθεσίας, στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για τη διεξαγωγή έρευνας για τη συλλογή γεωγραφικών δεδομένων για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μέσω μιας διαδικτυακής πύλης που θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα του ΣΑΑ Κύπρου 

(http://www.cyprustomorrow.gov.cy/cypresidency/kyprostoavrio.nsf/kyprostoavrio_el/kyprostoavrio_el?OpenDocument)  

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024