Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Σχέδιο Αριθμοδότησης Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Παράρτημα ΙΙ, πιο κάτω, του περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος, ΚΔΠ 850/2004 περιλαμβάνει αναλυτικά την Δομή όλων των διαθέσιμων κατηγοριών εθνικών αριθμοδοτικών Πόρων του Σχεδίου Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΑΚΔ).

Το  ΣΑΚΔ δημοσιεύτηκε στις 24/04/2003 στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως παράρτημα των Περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμών Του 2003,Κ.Δ.Π. 850/2003, οπότε το ΓΕΡΤΤ ανέλαβε την διαχείριση του.

Παράρτημα ΙΙ

Α. Σχέδιο Αριθμοδότησης Κυπριακής Δημοκρατίας

ΠρόθεμαΣειρά ΑριθμώνΧρήση ΑριθμώνΑριθμός ΨηφίωνΔομή Αρίθμησης
00   Διεθνές Πρόθεμα    
  1 Σύντομοι Κωδικοί (υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες πληροφοριών),

Κωδικοί (Προ)επιλογής Φορέα

Προθέματα Δρομολόγησης Κλήσεων

Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου

Δεσμευμένη σειρά σύντομων κωδικών που αρχίζει από 116 για παροχή εναρμονισμένων Πανευρωπαικών Υπηρεσιών

3, 4, 5

4

6

5

1ΖΧ        (Ζ=1,2,3,5,9)

1ΖΧΧ      (Ζ=0,4,6,8)

1ΖΧΧΧ    (Ζ=7),

όπου Χ=0-9 εκτός των σειρών 116 και 118

10ΧΧ ((ΧΧ=00 έως 49) για Επιλογή Φορέα και

10ΥΥ ((ΥΥ=50 έως 99) για Προεπιλογή Φορέα

16ΧΧΥΥ (ΧΧ=00 έως 99 και ΥΥ=00 έως 99)

118ΧΧ, (ΧΧ=00-99)

116
  2 Γεωγραφικοί Αριθμοί – Σταθερή Τηλεφωνία (PSTN/ISDN) 8 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή:

2ΧΧΧΧΧΧΧ  όπου το δεύτερο ψηφίο αποτελείται από κωδικό περιοχής προορισμού (με την επιφύλαξη δυνατών εξαιρέσεων στην περίπτωση μεταφοράς αριθμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φορητότητας), ακολουθείται δε από 6ψήφιους αριθμούς συνδρομητών, όπου Χ = 0 έως 9.
  3 Ελεύθερη σειρά αριθμών (Σειρά αριθμών δεσμευμένη για χρήση Γεωγραφικών Αριθμών) 8 -εκτός σειράς αιθμών 3883 που δεσμεύεται για σκοπούς ETNS (European Telephony Numbering Space)
  4 Ελεύθερη σειρά αριθμών 8 -
  5 Σειρά αριθμών για Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα & Εταιρικά Δίκτυα 8 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή:50ΧΧΧΧΧΧ  όπου Χ = 0 έως 9.
  6 Ελεύθερη σειρά αριθμών 8 -
  7 Σειρά αριθμών για προσωπικές υπηρεσίες και υπηρεσίες Ευφυούς Δικτύου (καθολική πρόσβαση) 8 -Προσωπικοί αριθμοί

8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή:

700ΧΧΧΧΧ όπου Χ = 0 έως 9

Αριθμοί υπηρεσιών ευφυούς δικτύου

8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή:

7ΥΧΧΧΧΧΧ  όπου Υ=0 έως 9 εκτός 0 και 7 και Χ = 0 έως 9

Αριθμοί καθολικής πρόσβασης

8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή:77ΧΧΧΧΧΧ όπου Χ = 0 έως 9
  80 Σειρά αριθμών για Εθνική και Διεθνή Υπηρεσία Ελευθέρων (Ατελών) Κλήσεων (800) και Υπηρεσία Διαμοιρασμού Τελών Κλήσεων (80Y) και Υπηρεσίες Διαδικτύου 8 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή:

800ΧΧΧΧΧ όπου Χ = 0 έως 9 και 80ΥΧΧΧΧΧ όπου Υ = 1 έως 9

και Χ = 0 έως 9.

Υπηρεσίες Διαδικτύου

8090ΥΧΧΧ όπου Υ=1 ή 2 και Χ = 0 έως 9
  8Y Υπηρεσία Υπερτιμημένων Κλήσεων (Τηλεπληροφόρησης) 8 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή:

900ΧΧΧΧΧ για ψυχαγωγικούς σκοπούς ή 909ΧΧΧΧΧ για επιχειρηματικούς, πληροφοριακούς ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς όπου

 Χ =  0 έως 9.

Υπηρεσίες Διαδικτύου

9090ΥΧΧΧ όπου Υ= 2 και Χ = 0 έως 9
  Σειρά Αριθμών Κινητής Τηλεφωνίας & Τηλεειδοποίησης 8 9ΥΧΧΧΧΧΧ όπου Υ=1 έως 9 και Χ =  0 έως 9
Σημείωση: Ο Κωδικός 0139 χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα κατεχόμενα

 

 

B. Αριθμοί υπηρεσιών συστήματος σύντομων μηνυμάτων (SMS)

ΣειραΚατηγοριαΧρεωσεις
1 000 to 1 999 Βασική υπερτιμημένη μικρότερη ή ίση με 10 σεντ
2 000 to 2 999 Υπερτιμημένη μεγαλύτερη από 10 μέχρι και 20 σεντ
3 000 to 3 999 Υπερτιμημένη μεγαλύτερη από 20 μέχρι και 30 σεντ
4 000 to 4 999 Υπερτιμημένη μεγαλύτερη από 30 μέχρι και 40 σεντ
5 000 to 5 999 Υπερτιμημένη μεγαλύτερη από 40 μέχρι και 50 σεντ
6 000 to 7 999 Υψηλή υπερτιμημένη μεγαλύτερη από 50 σεντ
8 000 to 8 999 Δωρεάν μηνύματα Δωρεάν
9 000 to 9 999 Υπηρεσίες ενηλίκων Χωρίς περιορισμούς στην Χρέωση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ