Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Καθολική Υπηρεσία

Η ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία:

(α) μία τουλάχιστον παράδοση κάθε εργάσιμη ημέρα, και όχι για λιγότερες των πέντε ημερών εβδομαδιαίως, ταχυδρομικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων και δεμάτων, βάρους μέχρι δύο και είκοσι χιλιογράμμων αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα σημεία, ή άλλως πως, ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις καιρό,

(β) μια τουλάχιστον περισυλλογή κάθε εργάσιμη ημέρα και όχι για λιγότερες των πέντε ημερών εβδομαδιαίως από κάθε σημείο πρόσβασης, ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α),

(γ) παροχή ταχυδρομικών αντικειμένων, αποτελούμενων από την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες παντού στη Δημοκρατία,

(δ) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη Δημοκρατία

(ε) η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει τόσο τις εθνικές όσο και τις διασυνοριακές υπηρεσίες.