Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Μέσα στα πλαίσια φιλελευθεροποίησης του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών το ΓΕΡΗΕΤ εξακολουθεί να εξασφαλίζει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, ως διατίθεται σε όλους του τελικούς χρήστες στην επικράτεια της Κύπρου, η οποία αποτελεί την ελάχιστη δέσμη υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 108 παρ. 2 του  περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν112(Ι)/2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και αφορούν σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, κοινόχρηστα τηλέφωνα, βοηθητικές υπηρεσίες παροχέα  και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών αποτελεί υποχρέωση της ΑΤΗΚ η οποία έχει οριστεί ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας βάσει σχετικής Απόφασης του Επιτρόπου.

Σχετικά Έγγραφα

  • Επιστροφή
  • Επιστροφή