Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Η ευρύτερη προσέγγιση του ΓΕΡΗΕΤ σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών γίνεται με έμφαση στις θεματικές ενότητες 'Ανάπτυξη Αγοράς' και 'Ενημέρωση & Προστασία Καταναλωτών'.

Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κύριο άξονα της πολιτικής ΓΕΡΗΕΤ αποτελεί η εδραίωση του ανταγωνισμού με παράλληλη δημιουργία συνθηκών δυνατότητας εισόδου στην αγορά εκ μέρους εναλλακτικών παροχέων σε διάφορα επίπεδα επένδυσης (βλ. 'ladder of investment'). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε θέματα ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή θα αξιολογηθούν εκ νέου οι πρόνοιες της καθολικής υπηρεσίας και το πως αυτές επηρεάζονται στο νέο περιβάλλον σύγκλισης.