Έγγραφο κοινοποίησης αναφορικά με την εξέταση αγοράς η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό της σχετικής αγοράς, την εξέταση των τριών κριτηρίων και την απόσυρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με την Αγορά Διαβιβαστικών Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο ( Αγορά 10  σύστασης ημ.11/02/2003)