Ρυθμιστική Απόφαση αναφορικά με την άρση υποχρεώσεων σε καθορισμένες γεωγραφικές νησίδες σε σχέση με την αγορά Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 1).