Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Μητρώο Αδειών Ταχυδρομείων

Ο Επίτροπος διατηρεί μητρώο αδειών στο οποίο καταχωρείται κάθε Γενική Εξουσιοδότηση και Ειδική Άδεια η οποία παραχωρείται από τον Επίτροπο για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Το Μητρώο Αδειών σύμφωνα με το άρθρο 134(3) του Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου Του 2004, Ν112(Ι)/2004, είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση.