Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Κυβερνοασφάλεια

Στόχο της στρατηγικής αποτελεί η εδραίωση ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ειδικές πρόνοιες και δράσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφορίας. Μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης η οποία καλύπτει και τους τέσσερις πυλώνες που την αφορούν [δίκτυα, άμυνα, έγκλημα, διεθνείς συνεργασίες] με έμφαση στην προστασία των δικτύων.