Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ταχυδρομεία

Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο, Ν.112(Ι)/2004, ο Επίτροπος διασφαλίζει την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας η οποία αποτελείται από την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, οι οποίες αποτελούν την εκάστοτε ταχυδρομική υπηρεσία και διασφαλίζει ότι αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, στην Κύπρο, σε προσιτές τιμές, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στην Κύπρο.

Ο Επίτροπος με Διάταγμα μπορεί να επιφέρει διεύρυνση ή οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαικής Ένωσης.

Σχετικά Έγγραφα

  • Επιστροφή
  • Επιστροφή