Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Φορητότητα

Η Φορητότητα Αριθμών επιτρέπει στον συνδρομητή που αλλάζει τηλεπικοινωνιακό παροχέα, εφόσον το επιθυμεί, να διατηρεί τον αριθμό τηλεφώνου του. Αυτό ισχύει για τους αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας στην ίδια γεωγραφική περιοχή, για αριθμούς κινητής τηλεφωνίας και για μη-γεωγραφικούς αριθμούς  (εκτός κινητής τηλεφωνίας).

Η υποχρέωση εφαρμογής της Φορητότητας Αριθμών απορρέει από τις Οδηγίες 97/33/ΕΚ και 98/61/ΕΚ καθώς και το Νόμο 112(Ι)/2004, άρθρο 75 και τους Κανονισμούς περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) του 2003, Κ.Δ.Π. 329/03.

Η Φορητότητα Αριθμών αποτελεί σημαντικό παράγοντα προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού δεδομένου ότι οι τηλεπικοινωνιακοί παροχείς προσπαθούν να προσελκύσουν συνδρομητές άλλων δικτύων και επίσης οι συνδρομητές αποδεσμεύονται από την ανάγκη αλλαγής αριθμού όταν αλλάζουν τηλεπικοινωνιακό παροχέα.

Οθεσμός της Φορητότητας Αριθμών εφαρμόστηκε στην Κύπρο στις 12 Ιουλίου 2004.

Σχετικά Έγγραφα

  • Επιστροφή
  • Επιστροφή
  • ΕΠΙΛΟΓΕΣ