Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Νομοθεσία

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004, Ν112(Ι)/2004, ο οποίος αντικατέστησε το Ν.19(Ι)2002, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 30η Απριλίου 2004.

Οι διατάξεις του Νόμου 112(I)2004 συνιστούν το νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται από πρόσωπα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας