Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Μητρώο Παραπόνων

Αριθμός Μητρώου Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνου
40/2024 03-07-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
39/2024 03-07-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
38/2024 02-07-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
37/2024 17-06-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
36/2024 14-06-2024 Διευκρινήσεις από Παροχέα
35/2024 11-06-2024 Διευκρινήσεις από Παροχέα
34/2024 04-06-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
33/2024 04-06-2024 Αναμονή απάντησης
32/2024 24-05-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
31/2024 14-05-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
30/2024 30-04-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
29/2024 19-04-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
28/2024 15-04-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
27/2024 20-03-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
26/2024 12-03-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
25/2024 12-03-2024 Διευκρινήσεις από Παροχέα
24/2024 11-03-2024 Διευκρινήσεις από Παροχέα
23/2024 05-03-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
22/2024 26-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
21/2024 22-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
20/2024 21-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
19/2024 19-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
18/2024 16-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
17/2024 07-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
16/2024 06-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
15/2024 05-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
14/2024 02-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
13/2024 01-02-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
12/2024 29-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
11/2024 26-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
10/2024 24-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
09/2024 22-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
08/2024 19-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
07/2024 15-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
06/2024 15-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
05/2024 12-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
04/2024 11-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
03/2024 11-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
02/2024 03-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
01/2024 02-01-2024 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
128/2023 22-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
127/2023 22-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
126/2023 22-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
125/2023 22-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
124/2023 22-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
123/2023 22-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
122/2023 21-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
121/2023 21-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
120/2023 21-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
119/2023 08-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
118/2023 08-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
117/2023 04-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
116/2023 01-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
115/2023 01-12-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
114/2023 14-11-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
113/2023 14-11-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
112/2023 06-11-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
111/2023 06-11-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
110/2023 26-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
109/2023 26-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
108/2023 24-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
107/2023 25-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
106/2023 20-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
105/2023 20-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
104/2023 17-10-2023 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
103/2023 13-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
100/2023 27-09-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
97/2023 20-09-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
96/2023 25-09-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
95/2023 25-09-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
94/2023 25-09-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
93/2023 31-08-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
92/2023 23-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
91/2023 01-09-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
90/2023 01-09-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
86/2023 22-08-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
80/2023 09-08-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου