Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Μητρώο Παραπόνων

Αριθμός Μητρώου Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνου
119/2023 08-12-2023 Αναμονή απάντησης
118/2023 08-12-2023 Αναμονή απάντησης
117/2023 04-12-2023 Αναμονή απάντησης
116/2023 01-12-2023 Αναμονή απάντησης
115/2023 01-12-2023 Αναμονή απάντησης
114/2023 14-11-2023 Αναμονή απάντησης
113/2023 14-11-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
112/2023 06-11-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
111/2023 06-11-2023 Αναμονή απάντησης
110/2023 26-10-2023 Αναμονή απάντησης
109/2023 26-10-2023 Αναμονή απάντησης
108/2023 24-10-2023 Αναμονή απάντησης
107/2023 25-10-2023 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
106/2023 20-10-2023 Αναμονή απάντησης
105/2023 20-10-2023 Αναμονή απάντησης
104/2023 17-10-2023 Διευκρινήσεις από Παροχέα
103/2023 13-10-2023 Διευκρινήσεις από Παροχέα
100/2023 27-09-2023 Απάντηση στον Παραπονούμενο
97/2023 20-09-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
96/2023 25-09-2023 Απάντηση στον Παραπονούμενο
95/2023 25-09-2023 Διευκρινήσεις από Παροχέα
94/2023 25-09-2023 Απάντηση στον Παραπονούμενο
93/2023 31-08-2023 Διευκρινήσεις από Παροχέα
92/2023 23-10-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
91/2023 01-09-2023 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
90/2023 01-09-2023 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
86/2023 22-08-2023 Διευκρινήσεις από Παροχέα
80/2023 09-08-2023 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου