Απόφαση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής σχετικά με την ανάλυση της αγοράς των Διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό της δίκτυο (Αγορά 10 της Σύστασης της 11ης Φεβρουαρίου 2003)