Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2015/1757: Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σταθερής θέσης για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές, στην Κύπρο