Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Διεθνής Περιαγωγή

Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

Πρόσβαση για τον τελικό χρήστη ενός ξένου κινητού τηλεφωνικού δικτύου μέσω της σύνδεσης σε ένα σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας του δικτύου που επισκέπτεται.

Τη δυνατότητα διεκπεραίωσης και παραλαβής κλήσεων από τον τελικό χρήστη ενός ξένου κινητού τηλεφωνικού δικτύου. Τα ακριβή στοιχεία της υπηρεσίας αυτής εξαρτώνται από το χονδρικό προϊόν διεθνούς περιαγωγής που πωλείται από το δίκτυο στο οποίο ανήκει ο τελικός χρήστης και το σχετικό σενάριο διεθνούς περιαγωγής.

Για να είναι εφικτή η παροχή της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής πρέπει ο παροχέας του δικτύου στο οποίο ανήκει ο τελικός χρήστης και ο παροχέας που παρέχει την πρόσβαση στο δίκτυο του, να έχουν υπογράψει συμφωνία διεθνούς περιαγωγής η οποία καθορίζει τους εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις υλοποίησης της υπηρεσίας.

H "Εθνική αγορά χονδρικής παροχής διεθνούς περιαγωγής σε δηµόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών" (αγορά 17), αποτελεί μια από τις δεκαοκτώ (18) αγορές που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις οποίες θα διενεργηθεί ανάλυσης αγοράς στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο όρος "χονδρικές υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής" αντιπροσωπεύει την πρόσβαση και τα λεπτά κίνησης που παρέχει ένα τοπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε έναν ξένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με σκοπό τη διευκόλυνση των συνδρομητών του στο να διεκπεραιώσουν και να παραλάβουν κλήσεις καθώς επίσης και να χρησιμοποιήσουν τις διάφορες υπηρεσίες του, ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια οι χονδρικές υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής παρέχονται από ένα τοπικό δίκτυο (επισκεπτόμενο δίκτυο) κινητής τηλεφωνίας, σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μιας ξένης χώρας (πάτριο δίκτυο).