Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ταχυδρομεία

Η ευρεία χρήση του διαδικτύου και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει ενταθεί με την πανδημία του κορωνοϊού έχει διαφοροποιήσει τις ανάγκες των χρηστών και έχει επηρεάσει την ταχυδρομική αγορά οδηγώντας σε μείωση του όγκου της απλής αλληλογραφίας και αύξηση του όγκου των δεμάτων. Οι προκλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και η διαφοροποίηση της ταχυδρομικής αγοράς κάνουν απαραίτητη την έγκυρη και όσο το δυνατό πιο περιεκτική την ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τον ταχυδρομικό παροχέα που να ικανοποιεί τις ανάγκες τους τόσο σε θέμα τιμή όσο και σε θέμα ταχύτητας της παράδοσης των ταχυδρομικών τους αντικειμένων.

Η στρατηγική ρύθμισης της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του ΓΕΡΗΕΤ λαμβάνει υπόψη την διαφοροποίηση που έχει επέλθει στις ταχυδρομικές υπηρεσίες   και έχει ως επίκεντρο τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις ανάγκες των καταναλωτών.

Οι πυλώνες της στρατηγικής  του ΓΕΡΗΕΤ είναι α) το ευρωπαϊκό νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, β) η διασφάλιση ωφέλιμης καθολικής υπηρεσίας, γ) η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και δ) η ενίσχυση της προστασίας και ικανοποίησης των αναγκών των καταναλωτών.