Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Αγορά 16: Απόληξη φωνητικών κλήσεων (τερματισμός) σε µεµονωµένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Έγγραφο Κοινοποίησης

Αποφάσεις

Θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΠΙΛΟΓΕΣ