Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Σχετικές Αγορές βάσει Σύστασης 11ης Φεβρουαρίου 2003

Με τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 και οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτής, αναφορικά με  τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων (ex ante) ειδική τομεακή  ρύθμιση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (Ε(2003) 497/L/561 της 11ης Ιουλίου 2003, ή άλλως 2003/311/ΕΚ) καθορίζονται οι σχετικές  αγορές, σύμφωνα και με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τις  οποίες οι ρυθμιστικές αρχές καλούνται να προβαίνουν σε ανάλυση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, ως εξής:

Σχετικά Έγγραφα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ