Έγγραφο κοινοποίησης αναφορικά με την εξέταση αγοράς η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό της σχετικής αγοράς, την εξέταση των τριών κριτηρίων και την απόσυρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με την Αγορά Δημοσίως Διαθέσιμων τοπικών ή/και Εθνικών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε Σταθερή Θέση για Οικιακούς και μη Οικιακούς Καταναλωτές ( Αγορές 3, 5 της Σύστασης 11/2/2003)