Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της MYTELCO Ltd και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε αυτήν, ως Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην σχετική Αγορά (Αγορά 1 της Σύστασης της 9ης Οκτωβρίου 2014).