Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

cyCompare - Εργαλείο Σύγκρισης Δημόσια Διαθέσιμων Τιμών

 Διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης τιμών των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Το εργαλείο σας παρέχει την δυνατότητα να συγκρίνετε τα διάφορά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν οι παροχείς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και αφορούν τη Σταθερή Τηλεφωνία, την Κινητή Τηλεφωνία, την Ευρυζωνική πρόσβαση (σταθερή και κινητή) και τις Δεσμοποιημένες Υπηρεσίες (πακέτα τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης).

Το εργαλείο βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΓΕΡΗΕΤ. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η καταχώρηση των πληροφοριών [προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές, πρόσθετα στοιχεία/χαρακτηριστικά] γίνεται απ’ ευθείας από τους παροχείς.

 

Οι χρήστες του εργαλείου προτρέπονται να ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης του κάθε προϊόντος ή και υπηρεσίας που τους ενδιαφέρει απ’ ευθείας με τον παροχέα που το προσφέρει. Σε περίπτωση που εντοπίσουν διάσταση μεταξύ των στοιχείων που αφορούν το προϊόν/υπηρεσία όπως αυτά εμφανίζονται στο εργαλείο και της ενημέρωσης που τύχουν από τον παροχέα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το ΓΕΡΗΕΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση tools_support@ocecpr.org.cy