Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ταχυδρομικά Γραφεία Εξυπηρέτησης

Το εργαλείο αποτυπώνει τα σημεία εξυπηρέτησης των ταχυδρομικών παροχέων καθώς και πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και σύνδεσμο στην ιστοσελίδα τους. Οι καταναλωτές με την χρήση του εργαλείου έχουν τη δυνατότητα βρουν τον πλησιέστερο από αυτούς παροχέα που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.