Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
21/11/2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 06/2023 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΤΗΚ ΩΣ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2024 ΕΩΣ 31/12/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2023

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την περί Καθορισμού της ΑΤΗΚ ως Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας στον Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τη χρονική περίοδο από 01/01/2024 έως 31/12/2026, Απόφαση του 2023. 

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση www.ocecpr.ee.cy.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.30 μ.μ.  στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων, Ανδρέα Χαλιού 1, 2408 Λευκωσία, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ee.cy.

 

 

ΓΕΡΗΕΤ, 21 Νοεμβρίου 2023