Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
04/07/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η.Ε. 02/2023

επί του προσχεδίου του Εγγράφου Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά Χονδρικής Αποκλειστικής Χωρητικότητας (Αγορά 2).