Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
24/04/2024

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 03/24

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 03/2024 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Κ.Δ.Π. 5/2024), ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2024

 

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την περί Τροποποίησης της περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Ρυθμιστικής Απόφασης (Κ.Δ.Π. 5/2024), Ρυθμιστική Απόφαση του 2024. 

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση www.ocecpr.ee.cy.

Τηρουμένων των προνοιών του περί Δημοσίων Διαβουλεύσεων Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 144/2005, η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα έχει διάρκεια λιγότερη των 28 ημερών.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 9η  Μαΐου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ.  στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων, Ανδρέα Χαλιού 1, 2408 Λευκωσία, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ee.cy.

 ΓΕΡΗΕΤ,  24 Απριλίου 2024

 

Πατήστε εδώ