Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
25/04/2024

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 04/2024

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση υπ’ αρ. 04/2024

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του προσχεδίου της περί της Εξέτασης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ρυθμιστικής Απόφασης του 2024.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση https://ocecpr.ee.cy/ilektronikes-diavoulefseis-trexouses .

Οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 10η Μαΐου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ανδρέα Χαλιού 1, 2408 Έγκωμη, T.Θ. 24412, Λευκωσία, Κύπρος, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ee.cy .

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Λευκωσία, 25 Απριλίου 2024

 

 Πατήστε εδώ