Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
23/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η.Ε. 05/2023

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του προσχεδίου της Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με την άρση υποχρεώσεων σε καθορισμένες γεωγραφικές νησίδες σε σχέση με την αγορά Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 1).

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση Τρέχουσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις .

Οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ανδρέα Χαλιού 1, 2408 Έγκωμη, T.Θ. 24412, Λευκωσία, Κύπρος, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ee.cy. Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη