Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
14/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η.Ε. 12/2022

επί του προσχεδίου της περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 1), Ρυθμιστικής Απόφασης του 2022