Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
22/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η.Ε. 14/2022

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά την περί Καθορισμού των Όρων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Ρυθμιστική Απόφαση του 2022.