Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
15/12/2023

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 08/2023

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του προσχεδίου της Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού, τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά Χονδρικής Αποκλειστικής Χωρητικότητας (Αγορά 2 της Σύστασης 2020/2245/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση https://ocecpr.ee.cy/ilektronikes-diavoulefseis-trexouses .

Οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ανδρέα Χαλιού 1, 2408 Έγκωμη, T.Θ. 24412, Λευκωσία, Κύπρος, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ee.cy.

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πατήστε εδώ