Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
01/12/2023

Ανακοίνωση για δημοσίευση του Στατιστικού Δελτίου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την περίοδο 2005-2022

Το Στατιστικό Δελτίο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών την περίοδο 2005-2022 όπως στοιχεία για την καθολική υπηρεσία, τις διεθνείς ταχυμεταφορές, τις τοπικές ταχυμεταφορές και τα μερίδια αγοράς των παροχέων.