Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
07/12/2023

Ανοικτό εργαστήριο του ERGP για την ευαισθητοποίηση των χρηστών σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

 Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) διοργάνωσε δημόσιο εργαστήριο με θέμα "Η ευαισθητοποίηση των χρηστών για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα/αειφορία στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες", στις 23 Νοεμβρίου 2023, στο Βουκουρέστι, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς. Καθώς η πράσινη μετάβαση του ταχυδρομικού τομέα εξαρτάται από την ευρεία συμμετοχή όλων των φορέων, το ανοικτό εργαστήριο αποτέλεσε ευκαιρία για το ERGP να έρθει σε επαφή και να ανταλλάξει και επεξεργαστεί απόψεις και ιδέες με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  

Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) διοργάνωσε δημόσιο εργαστήριο με θέμα "Η ευαισθητοποίηση των χρηστών για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα/αειφορία στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες", στις 23 Νοεμβρίου 2023, στο Βουκουρέστι, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς. Καθώς η πράσινη μετάβαση του ταχυδρομικού τομέα εξαρτάται από την ευρεία συμμετοχή όλων των φορέων, το ανοικτό εργαστήριο αποτέλεσε ευκαιρία για το ERGP να έρθει σε επαφή και να ανταλλάξει και επεξεργαστεί απόψεις και ιδέες με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  

Ο κ. Valeriu Zgonea, Πρόεδρος της Ρουμανικής Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής, ANCOM, που φιλοξένησε το εργαστήριο, άνοιξε την ημερίδα, τονίζοντας τη σημασία της ευκαιρίας που δίνεται σε αυτό το εργαστήριο για ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πράσινης μετάβασης του ταχυδρομικού τομέα και για την αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των χρηστών σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον ταχυδρομικό τομέα.

Ο Πρόεδρος του ERGP, κ. Πέτρος Γαλίδης (ΓΕΡΗΕΤ, Κύπρος), έκανε τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ο κύριος Γαλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων: "Ο ταχυδρομικός τομέας παραμένει προσηλωμένος και έχει δεσμευτεί να επιληφθεί της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς αναγνωρίζει τον ρόλο του στην εξεύρεση λύσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal). Αναγνωρίζουμε ότι η ευθύνη τόσο για τις προκλήσεις όσο και για τις λύσεις ανήκει σε όλους μας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ανοικτού εργαστηρίου του ERGP, στοχεύουμε να διερευνήσουμε πώς μπορεί κανείς να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών και να τους εμπλέξει σε βιώσιμες πρακτικές που συμβάλλουν στην επίτευξη των βραχυπρόθεσμων στόχων που θέτει το Green Deal".

Ο Δρ. Σπύρος Παντελής, Αντιπρόεδρος του ERGP και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ, Ελλάδα) συντόνισε την παρουσίαση και τις συζητήσεις του πάνελ.

Η κ. Egri και ο κ. Appelmans (Συμπρόεδροι της Ομάδας Εργασίας του ERGP) για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα) παρουσίασαν την έκθεση του ERGP σχετικά με τις πρακτικές για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον ταχυδρομικό τομέα. Όπως τόνισε ο κ. Peter Dunn (Cullen International), ο ταχυδρομικός τομέας συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε διάφορα σημεία της ταχυδρομικής αξιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ενέργειας, του εξοπλισμού, των κτιρίων, των μεταφορών, του τελευταίου σκέλους (‘last mile’ - διανομή/παράδοση) και της συσκευασίας. Η κα Els Bruggeman (Euroconsumers) επεξήγησε πώς η αμοιβαία υποστήριξη και η ενδυνάμωση μπορούν να ενισχύσουν τη δέσμευση των καταναλωτών και να επηρεάσουν θετικά την αγορά του βιώσιμου ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κ. Elisabeth della Faille (Comeos) υπογράμμισε τη σκοπιμότητα ανάπτυξης εργαλείων, όπως το Smartdrop, για τον υπολογισμό των κοινωνικών και οικολογικών επιπτώσεων των παραδόσεων του τελευταίου σκέλους, καθοδηγώντας τους χρήστες προς πράσινες επιλογές παράδοσης σε διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού λιανεμπορίου και διαδικτυακά καταστήματα. Οι απόψεις της κας Raluca Popa (Sameday) σχετικά με την εισαγωγή μιας υποδομής παράδοσης χαμηλής ρύπανσης στη Ρουμανία, καθώς και το συγκεκριμένο παράδειγμα της πρωτοβουλίας WienBox, που παρουσίασε ο κ. Stefan Tichacek από τη Wiener Lokalbahnen, έδωσαν μια διαφορετική προοπτική για τις πρακτικές πτυχές της συμμετοχής των χρηστών στις πρωτοβουλίες αειφορίας.

Η κ. Emma Maraschin, επικεφαλής της ταχυδρομικής μονάδας της Σουηδικής Αρχής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (PTS), τόνισε, εκ μέρους του επερχόμενου Προέδρου του ERGP για το 2024 κ. Dan Sjöblom, στις τελικές της παρατηρήσεις: " Αναμφίβολα, τα διδάγματα και η γνώση από το εργαστήριο θα διαμορφώσουν τις μελλοντικές μας προσπάθειες για έναν βιώσιμο και υπεύθυνο ταχυδρομικό τομέα. Αναμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχιση των συλλογικών μας προσπαθειών για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον, που ευθυγραμμίζονται και με τις μελλοντικές εργασίες του ERGP για το κρίσιμο αυτό θέμα το 2024".

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://ec.europa.eu/ergp

- Επικοινωνία: GROW-ERGP@ec.europa.eu

-Ακολουθήστε μας: https://www.linkedin.com/company/ergp-the-european-regulators-group-for-postal-services/

Σχετικά με το ERGP 

Το ERGP (Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) αποτελείται από τις 27 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) της ΕΕ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των χωρών που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ. Το ERGP συμβουλεύει και επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και για τη συνεπή εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη του κανονιστικού πλαισίου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.