Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
06/03/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06.03.2024

 

Στα πλαίσια του ρυθμιστικού του έργου και της προώθησης αποτελεσματικών επενδύσεων σε νέες και ενισχυμένες υποδομές, ο Επίτροπος Επικοινωνιών κατήργησε τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις της CΥΤΑ  σε τριάντα ταχυδρομικούς κωδικούς (ΤΚ). Σε αυτούς τους ΤΚ παρατηρείται ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού λόγω της παρουσίας τριών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας που είναι βασισμένα σε τεχνολογία οπτικών ινών. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν περίπου το 6% του πληθυσμού.

Ο έλεγχος των περιοχών ανταγωνισμού θα διενεργείται σε εξαμηνιαία βάση.

Το περιεχόμενο της σχετικής ρυθμιστικής απόφασης[1] είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ocecpr.ee.cy/images/files_uploads/agora/asymmetri-rythmisi/exetaseis-agoron/exetaseis-agoron/EC_Withdrawal_Geographical_Units_-Market1_Regulatory_Decision_KDP15.2024_GR_AC_19.01.2024.pdf

 

 

 

 

 

[1] Η περί της άρσης υποχρεώσεων σε καθορισμένες γεωγραφικές νησίδες σε σχέση με την αγορά Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 1) Ρυθμιστική Απόφαση του 2024, ΚΔΠ 15/2024