Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
14/03/2024

Δελτίο Τύπου για αποτελέσματα ερευνών για ταχυδρομικές υπηρεσίες στους πολίτες και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 14 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΓΕΡΗΕΤ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και του ρυθμιστικού του ρόλου, έχει διεξαγάγει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δύο παγκύπριες έρευνες, που απευθυνόταν σε πολίτες και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντίστοιχα, για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως η συχνότητα χρήσης τους, οι συνολικές δαπάνες για ταχυδρομικές υπηρεσίες κτλ. Οι δύο έρευνες διεξήχθησαν παράλληλα, την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023, σε δείγμα 1042 πολιτών και 500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και αποστέλλουν συστηματικά δέματα-πακέτα.

Τα κυριότερα αποτελέσματα των ερευνών είναι τα ακόλουθα:

Στους πολίτες

1. Κατά το 2023, 9 στους 10 ερωτηθέντες έχουν χρησιμοποιήσει κάποιου είδους ταχυδρομικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, το 87% των πολιτών έχει χρησιμοποιήσει ταχυδρομικές υπηρεσίες τον τελευταίο χρόνο, παρουσιάζοντας πτώση 8% σε σχέση με το 2022 και 6% σε σχέση με το 2021.

2. Η χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών για παραλαβή επιστολών-εγγράφων και δεμάτων ήταν περίπου τριπλάσια το 2023 από τη χρήση για αποστολή.

3. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παραμένουν ο κύριος ταχυδρομικός παροχέας για την παραλαβή επιστολών (96%), με τον κύριο όγκο επιστολών που λαμβάνουν οι πολίτες να αφορά λογαριασμούς κοινής ωφελείας, φορολογίες και τραπεζικές καταστάσεις.

4. Όσον αφορά την παραλαβή δεμάτων, οι κύριοι ταχυδρομικοί παροχείς είναι η ACS Courier (65%), τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (51%), η GAP Akis Express (25%) και η DHL (19%) %), με κύριους χώρους παραλαβής των δεμάτων να είναι από το υποστατικό του παροχέα και την οικία τους, με 60% και 50% των ερωτηθέντων αντίστοιχα.

5.Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παραμένουν ως ο κύριος ταχυδρομικός παροχέας για αποστολή επιστολών (80%), ενώ για την αποστολή δεμάτων οι κύριοι ταχυδρομικοί παροχείς είναι η ACS Courier (57%), τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (45%), η GAP Akis Express (36%) και η DHL (13%).

6. Ο μέσος όρος της συχνότητας παραλαβής επιστολών μειώθηκε από 40 φορές τον χρόνο το 2021, σε 33,4 φορές το 2022 και σε 26,7 φορές το 2023, ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος της συχνότητας παραλαβής δεμάτων αυξήθηκε από 14,2 φορές τον χρόνο το 2021 σε 14,3 φορές το 2022 και σε 16,8 φορές το 2023.

7. Ο μέσος όρος της συχνότητας αποστολής επιστολών μειώθηκε από 21 φορές τον χρόνο το 2021, σε 19 φορές το 2022 και σε 17,2 φορές το 2023, ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος της συχνότητας αποστολής δεμάτων αυξήθηκε από 11,1 φορές το 2021, σε 11,5 φορές τον χρόνο το 2022 και σε 16,9 φορές τον χρόνο το 2023.

8.Οι ερωτηθέντες θεωρούν λογικό το κόστος αποστολής επιστολών όμως θεωρούν το κόστος αποστολής δεμάτων υψηλό, αν και το 72% δεν μπαίνει στη διαδικασία να συγκρίνει τις προσφερόμενες τιμές των διαφόρων παροχέων.

9. Όσον αφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τη διαδικασία παραλαβής δεμάτων, ενώ γενικά παρουσιάζεται το 2023 να παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2022, οι ιδιωτικοί παροχείς, με βαθμολογία 8,5/10, φαίνεται να υπερτερούν των Κυπριακών Ταχυδρομείων, που αξιολογήθηκαν με 7,5.

10. Η μέση ετήσια δαπάνη για την αποστολή/παραλαβή επιστολών για το 2023 σε σχέση με το 2022 έχει αυξηθεί από €37 σε €60 τον χρόνο, αντίστοιχα (η άνοδος αυτή πιθανόν να οφείλεται στην αύξηση που παρατηρήθηκε στις τιμές των τοπικών ιδιωτών ταχυδρομικών παροχέων), και για την αποστολή/παραλαβή δεμάτων από €83 σε €117 τον χρόνο.

11. Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή ταχυδρομικού παροχέα είναι η συνήθεια-προηγούμενη συνεργασία (25%), η γεωγραφική εγγύτητα (δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος στην περιοχή μου) (24%), και η καλή εξυπηρέτηση (18%).

12. Οι ερωτηθέντες αξιολογούν ως πιο σημαντικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά χρήσης την άφιξη των αντικειμένων στο σωστό προορισμό και την ταχύτητα παράδοσης.

13. Μόνο το 27% θεωρεί πως οι επιστολές πρέπει να παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αποστολή τους, ενώ το 44% θεωρεί λογική την παράδοση εντός 2 εργάσιμων ημερών, το 16% εντός 3 εργάσιμων και το 10% εντός μιας βδομάδας.

14. Σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ποσοστό των καταναλωτών που προβαίνει σε διαδικτυακές αγορές παρουσιάζεται σταθεροποιημένο κατά το 2023 (65%) σε σχέση με το 2022 (64%), αλλά παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με το 2021 (71%), γεγονός που πιθανότατα να οφείλεται σε αύξηση των όγκων ηλεκτρονικού εμπορίου το 2021 λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για έλεγχο της πανδημίας Covid-19. Η συχνότητα με την οποία η καταναλωτές προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές παρουσιάζει παρόμοια τάση, με τον μέσο αριθμό ανά μήνα να κυμαίνεται στο 1.6 για το 2023, 1,5 για το 2022 και 2,0 για το 2021.

 

Στις επιχειρήσεις

1. Το ποσοστό των ερωτηθέντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ιδιωτικούς ταχυδρομικούς παροχείς για την αποστολή δεμάτων έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2021 από 53% σε 63% 2022 και σε 64% το 2023, ενώ το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχει μειωθεί από 47% το 2021 σε 44% το 2022 και σε 30% το 2023.

2. Η μέση ετήσια δαπάνη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει μειωθεί για την αποστολή δεμάτων σε σχέση με 2021 από €654 τον χρόνο σε €612 το 2022 και σε €592 το 2023, και για την αποστολή επιστολών από €295 σε €288 σε €246 τον χρόνο, αντίστοιχα. Η δε μέση ετήσια δαπάνη ΜμΕ με μέχρι 9 υπαλλήλους για αποστολή δεμάτων κυμάνθηκε στα 464 εύρω, ενώ για τις ΜμΕ με 10-49 υπαλλήλους κυμάνθηκε στα 1.100 ευρώ, με την πλειοψηφία των πακέτων που αποστέλλονται να είναι μικρού μεγέθους.

3.Το 71% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποστέλλει μικρού μεγέθους δέματα, το 54% μεσαίου μεγέθους και το 23% μεγάλου μεγέθους δέματα.

4. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 1,2 φορές την εβδομάδα τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, παρουσιάζοντας αύξηση από 1 φορά την βδομάδα το 2022, ενώ τους ιδιωτικούς παροχείς 3 φορές την εβδομάδα, παρουσιάζοντας αύξηση από 2,3 φορές την εβδομάδα το 2022.

5. Οι συνήθεις τόποι παραλαβής των δεμάτων είναι το υποστατικό της επιχείρησης με 79% και το υποστατικό του ταχυδρομικού παροχέα με 16%.

6. Οι κυριότεροι ταχυδρομικοί παροχείς που χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αποστολή δεμάτων σε πελάτες τους είναι η GAP Akis Express (53%), η ACS Courier (50%), η Travel Express (31%) και η DHL (9%).

7. Η ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ταχυδρομικοί παροχείς παρουσιάζεται σταθεροποιημένη. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση έχει διακυμανθεί από 8,3 (2021) σε 8,4 (2022) και σε 8,5 (2023) για τους ιδιωτικούς παροχείς, και από 7,5 (2021) σε 7,6 (2022) και σε 7,4 (2023) για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

8. Η ικανοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την διαδικασία παραλαβής δεμάτων από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2022 από 7,2 σε 7,4 το 2021 ήταν στο 7,5.

9. Σε σχέση με τις τιμές, μόνο ένα πολύ χαμηλό ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (4% για τις επιστολές και 12% για τα δέματα) θεωρεί τις χρεώσεις των Κυπριακών Ταχυδρομείων υψηλές, ενώ ένα υψηλότερο ποσοστό (35%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρεί τις χρεώσεις των ιδιωτικών παροχέων υψηλές.

10. To 57% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαθέτουν κάποιου είδους συμφωνία με έναν από τους ιδιώτες παροχείς για τον τρόπο αποστολής ή/και τη χρέωση.

11. Το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δεχθεί παράπονα από πελάτες τους για τον ταχυδρομικό παροχέα που χρησιμοποίησαν για να τους αποστείλουν δέμα-επιστολή παρουσιάζει αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα, το 2021 το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 11%, το 2022 στο 8% και το 2023 στο 11%.

12. Το 38% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβαίνει σε σύγκριση των προσφερόμενων τιμών για αποστολή δεμάτων-επιστολών από διάφορους παροχείς πριν την αποστολή και σε μεγαλύτερο βαθμό για την αποστολή δεμάτων παρά επιστολών.

13. Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή ταχυδρομικού παροχέα είναι το οικονομικό κριτήριο (40%), ο χρόνος παράδοσης (38%), η ευκολία στην αποστολή (36%) και ο τρόπος παράδοσης που θα χρησιμοποιηθεί (27%).

14. Όπως και στην περίπτωση των πολιτών, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιολογούν ως πιο σημαντικά χαρακτηριστικά χρήσης την άφιξη των αντικειμένων στο σωστό προορισμό και την ταχύτητα παράδοσης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ερευνών είναι διαθέσιμα σε μορφή power point στους πιο κάτω συνδέσμους:

https://ocecpr.ee.cy/

https://ocecpr.ee.cy/agora/paratiritirio-agoras/analyseis

https://ocecpr.ee.cy/katanalotes/eikona-agoras/erevnes-katanaloton