Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
15/04/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η.Ε. 04/2022 Έγγραφο Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ (Αγορά 1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 1)