Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
15/04/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η.Ε. 05/2022 αναφορικά με τον ορισμό σχετικής αγοράς, την εξέταση των τριών κριτηρίων και την πρόταση για απόσυρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση (Αγορά 3β)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η.Ε. 05/2022 αναφορικά με τον ορισμό σχετικής αγοράς, την εξέταση των τριών κριτηρίων και την πρόταση για απόσυρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση (Αγορά 3β)