Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
23/08/2023

Η περί διορισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Διαχειριστής της Εκχώρησης Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» για την περίοδο από 11/08/2023 έως την 11/08/2026, Απόφαση του 2023

Η περί διορισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Διαχειριστής της Εκχώρησης Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» για την περίοδο από 11/08/2023 έως την 11/08/2026, Απόφαση του 2023 ορίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως διαχειριστή ονομάτων χώρου με κατάληξη «.cy» για την περίοδο από 11/08/2023 έως την 11/08/2026.