Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
05/12/2022

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΗΕΤ 2021

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά την περί Καθορισμού των Όρων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Ρυθμιστική Απόφαση του 2022.