Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
25/10/2022

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγορά ή Ενοικίαση Κτηρίου για τη Στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ / Εθνικού CSIRT

Το Γραφείο Επιτρόπου για την Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ανακοινώνει

ότι έχει προβεί σε δημοσίευση πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ή ενοικίαση κτηρίου που αφορά την στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ / Εθνικού CSIRT.

Το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται στη Λευκωσία με όριο καθαρών χώρων τουλάχιστον 3,000 τ.μ., το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος.

H παρούσα πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προδιαγραφές του κτηρίου και τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά που πρέπει να υποβληθούν.

Σε περίπτωση που θα επιδείξετε ενδιαφέρον, η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να απευθύνεται στον Επίτροπο Επικοινωνιών και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του ΓΕΡΗΕΤ  στην Οδό Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 18ης Νοεμβρίου 2022.