Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
26/07/2023

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) και του Επιτρόπου Επικοινωνιών (ΕΕ)

Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023, στις 9.00 π.μ, υπεγράφη το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου (ΕΠΔΠΧ) και του Επιτρόπου Επικοινωνιών κ. Γιώργου Μιχαηλίδη (ΕΕ), για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κεχωρισμένες αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με την υφιστάμενη και νέα νομοθεσία. Το νέο Μνημόνιο καταργεί και αντικαθιστά το προηγούμενο Μνημόνιο, το οποίο είχε υπογραφεί στις 19 Μαΐου 2017.

Σκοπός του νέου Μνημονίου είναι ο καθορισμός πλαισίου διαδικασιών και η υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Επιτρόπων, κατά την παραλαβή ή/και λήψη ή/και διεκπεραίωση:

α) Γνωστοποίησης συμβάντων παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και,

β) Συμβάντων από φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, φορείς κρίσιμων υποδομών και παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών που οδηγούν σε παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιτρόπου Επικοινωνιών.