Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
15/10/2022

Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών κ. Πέτρος Γαλίδης, αναλαμβάνει Πρόεδρος του Σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) για το υπόλοιπο του έτους 2022, επιπρόσθετα από την Προεδρία του 2023

Το Σώμα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP), ενέκρινε ομόφωνα, μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη σύμφωνα με τον Εσωτερικό του Κανονισμό, την ανάληψη της Προεδρίας του από τον Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνιών κ. Πέτρο Γαλίδη για το υπόλοιπο του έτους 2022, επιπρόσθετα από την Προεδρία του 2023 στην οποία είχε εκλεγεί, επίσης ομόφωνα, μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Σώματος τον Νοέμβριο του 2021.  Η επιπρόσθετη αυτή περίοδος Προεδρίας για τον κ. Γαλίδη προέκυψε μετά την αποχώρηση του Ισπανού Προέδρου του ERGP για το 2022. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γαλίδης προέδρευσε ήδη της Συντονιστικής Επιτροπής του ERGP που καθόρισε το σχέδιο δράσης του Σώματος μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σχετικά με το ERGP:

Το ERGP αποτελείται από τις 27 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και από χώρες με καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σώμα συμβουλεύει και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και για τη συνεπή εφαρμογή σε όλα τα Κράτη Μέλη του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.