Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
18/04/2023

Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών και Πρόεδρος του ERGP κ. Πέτρος Γαλίδης ήταν ομιλητής στο Πρώτο Ετήσιο Συνέδριο “Regulator 3.0. Keeping Ukraine Connected”

o boethos epitropos epikoinonion kai proedros tou ergp k petros galidesΟ κ. Πέτρος Γαλίδης, Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών και Πρόεδρος του ERGP – Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (European Regulators Group for Postal Services), αποδέχτηκε την πρόσκληση να μιλήσει στο Πρώτο Ετήσιο Συνέδριο “Regulator 3.0. Keeping Ukraine Connected”. 

Το Συνέδριο οργανώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Ουκρανίας (NCEC) - Ukraine Regulator of Electronic Communications, Radiofrequency Spectrum and Provision of Postal Service και πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή στο Κίεβο στις 11 Απριλίου.

Ο κ. Γαλίδης συμμετείχε στο μέρος «Ο ρόλος και η θέση του ανεξάρτητου ρυθμιστή στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά της ΕΕ - Διεθνείς Συνεργασίες». Πέραν από την ανάδειξη του ρόλου του ERGP στην προώθηση της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ και τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, ο κ. Γαλίδης αναφέρθηκε στις ενέργειες στις οποίες προέβη το ERGP για να διατηρήσει την Ουκρανία συνδεδεμένη. Σημείωσε ότι οι ταχυδρομικοί φορείς στην Ευρώπη μείωσαν, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και κατάργησαν, τα τέλη που χρεώνονταν για την αποστολή δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων ταχυδρομικών αντικειμένων που περιέχουν φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια, στην Ουκρανία και σε περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί από ‘προσφυγικές’ σε γειτονικές περιοχές.

Ο κ. Γαλίδης υπογράμμισε τη σημασία της ανεξαρτησίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (National Reulatory Authorities - NRAs) προκειμένου να αποφεύγονται εξωτερικές επιρροές ή συγκρούσεις συμφερόντων, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις κρατικών ταχυδρομικών φορέων. Ανέδειξε, επίσης, τα οφέλη από τη συμμετοχή του NCEC στις συναντήσεις και τις δραστηριότητες του ERGP, που θα του παρέχουν πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη και βέλτιστες πρακτικές. Το NCEC θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάζει απόψεις, γνώσεις και ιδέες με επαγγελματίες που έχουν πρακτική εμπειρία σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και θα αποκτήσει καλύτερη κατανόηση του ταχυδρομικού κανονιστικού πλαισίου που ενδέχεται να κληθεί να εφαρμόσει το NCEC για την ένταξη της Ουκρανίας στην ενιαία ΕΕ Αγορά.

Σχετικά με το ERGP 

Το ERGP (European Regulators Group for Postal Services) αποτελείται από τις 27 εθνικές ρυθμιστικές αρχές (NRAs) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και από εθνικές ρυθμιστικές αρχές από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χώρες με καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ . Το ERGP συμβουλεύει και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και για τη συνεπή εφαρμογή σε όλα τα Κράτη Μέλη του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.