Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
19/10/2023

Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών Ομιλητής σε Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για θέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, 19 Οκτωβρίου 2023

Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών Ομιλητής σε Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για θέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών O κ. Πέτρος Γαλίδης, Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών, υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) για το 2023, ήταν ομιλητής στο Εργαστήριο που διοργάνωσε η CEFTA (Central European Free Trade Agreement) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ERGP, στις 19/10/2023 στην Θεσσαλονίκη. Ο κ Γαλίδης ανέπτυξε το θέμα της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών και τόνισε τη σημασία της στην ενάσκηση του ρυθμιστικού τους ρόλου για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, προστασία των καταναλωτών και γενικότερα για το καλό της οικονομίας και της κοινωνίας.

The Deputy Commissioner of Communications Speaker at a European Workshop on Postal Services issues Mr. Petros Galides, Deputy Commissioner of Communications, in his capacity as Chairman of the Body of European Regulators for Postal Services (ERGP) for 2023, was a speaker at a Workshop organized by CEFTA (Central European Free Trade Agreement), in collaboration with the European Commission and ERGP, on 19/10/2023 in Thessaloniki. Mr. Galides explored the issue of the independence of the regulatory authorities and emphasized its importance in the exercise of their regulatory role for the development of competition, consumer protection and for the benefit of the economy and society in general.