Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
12/05/2023

O κ. Πέτρος Γαλίδης, Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών, υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

O κ. Πέτρος Γαλίδης, Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών, υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) για το 2023, ήταν ομιλητής στο συνέδριο «9th Annual Copenhagen Economics Postal and Delivery Conference 2023» που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 8 Μαΐου 2023.

O κ. Γαλίδης ανέλυσε την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του ERGP για το 2023 και τόνισε ότι το μελλοντικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ταχυδρομείων πρέπει να προσαρμοστεί στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς, νέων παικτών και επιχειρηματικών μοντέλων, και νέων αναγκών χρηστών. Επιπρόσθετα πρέπει να συνεχίσει να προστατεύει τους χρήστες που βασίζονται  στις ταχυδρομικές υπηρεσίες για την επικοινωνία και την αποστολή/παραλαβή αγαθών. Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο πρέπει επίσης να συνεχίσει να προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό, την κοινωνία, τους εργαζομένους και το περιβάλλον.  Τέλος, πρέπει να υιοθετεί σαφείς και πιο εναρμονισμένους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και να αναγνωρίζει ότι ο προσανατολισμός της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μετατίθεται από τον αποστολέα στον παραλήπτη, οπότε απαιτείται συνεχής και αυξημένη προσοχή για τη διασφάλιση των αναγκών και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν Ρυθμιστικές Αρχές, ταχυδρομικοί παροχείς, εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρηματικές ενώσεις, μεταξύ άλλων. Εξετάστηκαν και συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με σημαντικές εξελίξεις της αγοράς και τις επιπτώσεις τους στο ανταγωνιστικό και το ρυθμιστικό τοπίο στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, διδάγματα από παρακείμενους τομείς και από τις ταχυδρομικές αγορές σε όλη την Ευρώπη, τη διασυνοριακή παράδοση και το ρόλο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης - UPU.