Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
30/05/2023

Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών κ. Πέτρος Γαλίδης ήταν ομιλητής στο «31ο Συνέδριο Postal and Delivery Economics»

Ο κ. Πέτρος Γαλίδης, Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών και Πρόεδρος του ERGP - European Regulators Group for Postal Services για το 2023, ήταν ομιλητής στο «31ο Συνέδριο Postal and Delivery Economics» που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Μαΐου στο Γκντανσκ, Πολωνία 🇵🇱. Συμμετείχε επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Το μέλλον της ρύθμισης των ταχυδρομικών υπηρεσιών».

Ο κ. Γαλίδης παρουσίασε την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του ERGP για το 2023 και ανέλυσε τη θέση του ERGP για το μέλλον του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αναφορικά με την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του ERGP για το 2023, ο κ. Γαλίδης τόνισε ότι, δεδομένης της μείωσης του επιστολικού ταχυδρομείου και της αύξησης του όγκου της αποστολής δεμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εξελίξεις και προκλήσεις στον ταχυδρομικό τομέα και την ανάγκη αναθεώρησης του ρυθμιστικού πλαισίου το ERGP στοχεύει να διασφαλίσει ότι το έργο του αντιστοιχεί στις τάσεις και τις ανάγκες του ταχυδρομικού τομέα και των χρηστών. Θα συνεχίσει να παρέχει προληπτική και μακροπρόθεσμη υποστήριξη και ad-hoc συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επεξεργάζεται περαιτέρω τις μελλοντικές ανάγκες της καθολικής υπηρεσίας. Θα εξετάσει περαιτέρω νέες πιθανές προσεγγίσεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών και τις επακόλουθες αλλαγές στη δομή του κόστους επιστολών και δεμάτων και θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών παράδοσης σε όλους τους χρήστες, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και καλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Επιπλέον, το ERGP θα εξετάσει νέες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των τελικών χρηστών και θα εξετάσει καλές πρακτικές και θα συλλέξει γνώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και την αειφορία στον ταχυδρομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ρόλου των ρυθμιστικών αρχών. Θα διερευνήσει περαιτέρω το κανονιστικό πλαίσιο και τον μελλοντικό ρόλο των ρυθμιστικών αρχών, ενώ θα συνεχίσει να τονίζει τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Ταχυδρομικού Πλαισίου.

Τέλος, το ERGP στοχεύει να ενισχύσει τη θέση του ως σημείο αναφοράς όσον αφορά τη γνώση στον ταχυδρομικό τομέα και θα επανεξετάσει το μέλλον, την εξέλιξη, τη στρατηγική και την οργάνωσή του.

Όσον αφορά το μελλοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ρύθμισης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο κ. Γαλίδης τόνισε την ανάγκη η ρύθμιση να έχει μια προοπτική στραμμένη προς το μέλλον και να συνεχίσει να προστατεύει την αγορά , τον ανταγωνισμό και τους χρήστες. Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία πρέπει να οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να παρέχει εναρμονισμένους κανόνες, αλλά να παρέχει επαρκή ευελιξία στα κράτη μέλη και στις ρυθμιστικές αρχές για να αντιμετωπίσουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες, τις συνθήκες και την ανάπτυξη της αγοράς. Οι συμβάσεις και η αποζημίωση των χρηστών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και απαιτούνται καλύτερες διατάξεις για τη διαφάνεια των εμπορικών προσφορών. Το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς, νέων παικτών και επιχειρηματικών μοντέλων και νέων αναγκών χρηστών, ενώ θα πρέπει συνεχίσει να προστατεύει τον ανταγωνισμό, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον, καθώς και τους χρήστες που βασίζονται στο ταχυδρομείο ως μέσο επικοινωνίας και για την παράδοση των αγαθών.

Τέλος, το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να υιοθετήσει σαφείς και πιο εναρμονισμένους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και να αναγνωρίσει ότι η μετάβαση από την παροχή υπηρεσιών προσανατολισμένη στον αποστολέα σε προσανατολισμένη στον παραλήπτη απαιτεί συνεχή και αυξημένη προσοχή στη διασφάλιση των αναγκών και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Το Συνέδριο «Postal and Delivery Economics» είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακαδημαικών, ρυθμιστικών αρχών και επιχειρηματιών στον τομέα των ταχυδρομείων και της παρόδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν μια επιλογή μελετών με θέματα, όπως η δυναμική του ανταγωνισμού στον τομέα της παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων, η καινοτομία στον ταχυδρομικό τομέα, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η παράδοση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον ταχυδρομικό τομέα.